musicismusic Lecture Special events 2020/2/22

【A Speaker】
・Toshiyuki Ohwada (Keio Univ.)
・Yusuke Wajima (Osaka Univ.)


【Artists】
・THE TENNESSEE FIVE
(Mari Nagatomi / Kohichi Moriyama / Yoshiko Suwa)


musicismusic Live Season02 #03 2019/10/19

【Artists】
・Saho Terao


musicismusic Live Season02 #03 2019/10/19

【A Speaker】
・Kazuhiko Hachiya (Media artist / Tokyo Univ of the Arts.)


musicismusic Sub Culture #03 2019/9/7

【A Speaker】
・Akio Miyazawa (Director / Writer)
・Shuichi Tukada (Tokyo City Univ. / Otsuma Women's Univ.)


musicismusic Live Season02 #02 2019/7/27

【Artists】
・SOHICHIRO SUZUKI & KOJI ATAKA


musicismusic Live Season02 #02 2019/7/27

【A Speaker】
・Maholo Uchida (Miraikan)


musicismusic Sub Culture #02 2019/6/1

【A Speaker】
・Akio Miyazawa (Director / Writer)


musicismusic Live Season02 #01 2019/5/11

【Artists】
・Hirotaka Shimizu


musicismusic Sub Culture #01 2019/4/6

【A Speaker】
・Akio Miyazawa (Director / Writer)


musicismusic Lecture #10 2018/7/28

【A Speaker】
・Yusuke Wajima (Osaka Univ.)


music is music presents: DOWNHILL 2018/4/7

【Artists】
・Orangeade
・Yoshida Yohei Group
・Shohei Amimori & Bacteria Collective


musicismusic Lecture #09 2018/3/4

【A Speaker】
・Mari Nagatomi (Country singer / Doshisha Univ.)


musicismusic Lecture #08 2018/1/27

【A Speaker】
・Hiromichi Hosoma (Shiga Prefectural Univ.)


musicismusic Live #11 2017/12/3

【Artists】
・Trico JAM
・NEIL & IRAIZA


music is music Lecture #07 2017/11/26

【A Speaker】
・Satoshi Masuda (Osaka City Univ.)


music is music Lecture #06 2017/9/9

【A Speaker】
・Miho Hazama (Fence orchestrator)


music is music Lecture #05 2017/5/27

【A Speaker】
・Shiho Watanabe (Music journalist)


music is music Lecture #04 2017/4/15

【A Speaker】
・Tomita Lab (Music Producer)


music is music Lecture #03 2017/3/18

【A Speaker】
・Katsuya Minamida (Musashi Univ.)


music is music Lecture #02 2017/1/28

【A Speaker】
・Mitsutaka Nagira (Jazz The New Chapter)


music is music Lecture #01 2016/12/10

【A Speaker】
・Toshiyuki Ohwada (Keio Univ.)


musicismusic Live #10 2016/10/30

【Artists】
・Nozomu Sato plays Iku Tomokao
・Ginji Ito


musicismusic Live #09 2016/7/30

【Artists】
・Kent Yokota × Yuta Ishii
・Nobutaka Tsugei


musicismusic Live #08 2016/5/21

【Artists】
・Chris Rechner
・Yumiko Ohno Solo + (w/Maika Loubté, Memi Shinozaki)


musicismusic Live #07 2016/3/6

【Artists】
・CANTUS
・Miu Sakamoto with CANTUS
・Kotoringo


musicismusic Live #06 2015/12/5

【Artists】
・sugar me
・Hideki Kaji (w/Kazuyuki Tsunakawa )


musicismusic Live #05 2015/9/20

【Artists】
・Babi (w/Shuntaro Oishi, Atsuki Yoshida )
・Chocolat & Akito


musicismusic Live #04 2015/6/27

【Artists】
・YUGA (w/Annie)
・HIROSHI TAKANO


musicismusic Live #03 2015/4/8

【Artists】
・Skirt (w/Yusuke Sato)
・Saho Terao


musicismusic Live #02 2015/1/31

【Artists】
・Shoka Okubo (w/Juna Serita)
・Akeboshi


musicismusic Live #01 2014/11/15

【Artists】
・Hirotaka Shimizu
・Maika Lebutet